مبینا خسروی_گام هفت

دکتر مبینا خسروی

دانشجوی پزشکی | عضو دپارتمان مشاوره «گام هفت»

رزومه

  • دانشجوی پزشکی 
  • مشاور 

دوره‌های ارائه‌شده