پس از انتخاب جلسۀ مورد نظر خود، بر روی آن کلیک و در صفحۀ بازشده، فیلدهای Username و Password را تکمیل و بر روی دکمه Login کلیک کنید. در سمت چپ صفحه جدید، با کلیک بر روی Open in browser، وارد صفحه پخش فیلم شوید و اندکی برای شروع پخش، صبر کنید. لازم به ذکر است که هر جلسه از کلاس، حداکثر تا یک روز بعد از برگزاری، در سایت قرار می گیرد.

 

جلسات زیست شناسی یازدهم

جلسه 1 – 25 تیرماه 1399 | معارفه + شروع فصل 1 یازدهم

جلسه 2 – 1 مردادماه 1399 | ادامه فصل 1

جلسه 3 – 8 مردادماه 1399 | ادامه فصل 1

جلسه 4 – 15 مردادماه 1399 ا تکمیل فصل 1

جلسه 5 – 22 مردادماه 1399 | شروع فصل 2

جلسه 6 – 29 مردادماه 1399 | ادامه فصل 2

جلسه 7 – 5 شهریورماه 1399 | توضیحاتی در مورد کنکور 99 + تکمیل فصل 2 + شروع فصل 3

جلسه 8 – 12 شهریورماه 1399 | ادامه فصل 3

جلسه 9 – 19 شهریورماه 1399 | تکمیل فصل 3 + شروع فصل 4

جلسه 10 – 26 شهریورماه 1399 | ادامه فصل 4

جلسه 11 – 4 مهرماه 1399 | تکمیل فصل 4

جلسه 12 – 11 مهرماه 1399 | شروع فصل 5

جلسه 13 – 18 مهرماه 1399 | ادامه فصل 5

جلسه 14 – 25 مهرماه 1399 | تکمیل فصل 5

جلسه 15 – 2 آبان ماه 1399 | شروع فصل 6

جلسه 16 – 9 آبان ماه 1399 | ادامه فصل 6

جلسه 17 – 16 آبان ماه 1399 | ادامه فصل 6

جلسه 18 – 23 آبان ماه 1399 | ادامه فصل 6

جلسه 19 – 30 آبان ماه 1399 | ادامه فصل 6

جلسه 20 – 7 آذر ماه 1399 | تکمیل فصل 6

جلسه 21 – 14 آذر ماه 1399 | شروع فصل 7

جلسه 22 – 21 آذر ماه 1399 | ادامه فصل 7

جلسه 23 – 28 آذر ماه 1399 | ادامه فصل 7

جلسه 24 – 5 دی ماه 1399 | تکمیل فصل 7

جلسات زیست شناسی دوازدهم

جلسه 1 – 2 مهرماه 1399 | توضیحات در مورد کتاب زیست شناسی دوازدهم + شروع فصل 1 دوازدهم

جلسه 2 – 9 مهرماه 1399 | ادامه فصل 1

جلسه 3 – 16 مهرماه 1399 | ادامه فصل 1

جلسه 4 – 23 مهرماه 1399 | تکمیل فصل 1

جلسه 5 – 30 مهرماه 1399 | شروع فصل 2

جلسه 6 – 7 آبان ماه 1399 | ادامه فصل 2

جلسه 7 – 14 آبان ماه 1399 | ادامه فصل 2

جلسه 8 – 21 آبان ماه 1399 | تکمیل فصل 2 + شروع فصل 3

جلسه 9 – 28 آبان ماه 1399 | ادامه فصل 3

جلسه 10 – 5 آذر ماه 1399 | تکمیل فصل 3

جلسه 11 – 12 آذر ماه 1399 | شروع فصل 4

جلسه 12 – 19 آذر ماه 1399 | ادامه فصل 4

جلسه 13 – 26 آذر ماه 1399 | ادامه فصل 4

جلسه 14 – 3 دی ماه 1399 | تکمیل فصل 4 + شروع فصل 5

جلسه 15 – 10 دی ماه 1399 | ادامه فصل 5

جلسه 16 – 17 دی ماه 1399 | تکمیل فصل 5

جلسه 17 – 24 دی ماه 1399 | شروع فصل 6

جلسه 18 – 1 بهمن ماه 1399 | ادامه فصل 6

جلسات زیست شناسی گیاهی

جلسه 1 – 12 دی ماه 1399 | شروع فصل 6 زیست شناسی دهم

جلسه 2 – 19 دی ماه 1399 | ادامه فصل 6 زیست شناسی دهم

جلسه 3 – 26 دی ماه 1399 | ادامه فصل 6 زیست شناسی دهم

جلسه 4 – 3 بهمن ماه 1399 | تکمیل فصل 6 زیست شناسی دهم