نوع دوره: کلاس آنلاین ــ ویدئوهای آموزشی


شروع و طول دوره: مهرماه 1400 ــ 9 ماه


زمان برگزاری کلاس‌ها: روزهای چهارشنبه ــ ساعت 19


مدرس: دکتر سنهد پولکی ــ دکتر سیاووش کاکی


نحوه ارتباط با مدرس: شبکه‌های اجتماعی