فراخوان گام هفت gam 7

[icon name=”bullhorn” class=”” unprefixed_class=””] فراخوان بزرگ گام هفت

 

 مشتاق هستیم که …

  • تجربیات موفق شما در درس خواندن، شرکت در کلاس ها، استفاده از کتاب های کمک آموزشی و …
  • عکس های شما با سوژه آزاد از طبیعت گرفته تا درس خواندن و …
  • تدریس مباحثی که فکر می کنید در آنها تسلط دارید و می توانید سبب انتقال بهتر مطالب به دوستان خود شوید

را با ما به اشتراک بگذارید تا آنها را با نام خودتان در سایت قرار دهیم. 

شرکت در فراخوان

[icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] درخواست خود را برای ما بفرستید! به زودی با شما تماس می‌گیریم.

[gravityform id=”3″ title=”false” description=”false”]