فراخوان گام هفت gam 7

فراخوان بزرگ گام هفت

 

 مشتاق هستیم که …

  • تجربیات موفق شما در درس خواندن، شرکت در کلاس ها، استفاده از کتاب های کمک آموزشی و …
  • عکس های شما با سوژه آزاد از طبیعت گرفته تا درس خواندن و …
  • تدریس مباحثی که فکر می کنید در آنها تسلط دارید و می توانید سبب انتقال بهتر مطالب به دوستان خود شوید

را با ما به اشتراک بگذارید تا آنها را با نام خودتان در سایت قرار دهیم. 

شرکت در فراخوان

درخواست خود را برای ما بفرستید! به زودی با شما تماس می‌گیریم.