ثبت اطلاعات فردی دانش آموزان
 1. لطفاً فیلدهای ستاره دار را پُر و اعداد را به انگلیسی وارد کنید!
 2. نام(*)
  ورودی نامعتبر
 3. نام خانوادگی(*)
  ورودی نامعتبر
 4. کد ملی(*)
  ورودی نامعتبر
  کد ملی برای ایجاد حساب کاربری شما به کار می رود.
 5. شمارۀ همراه دانش آموز(*)
  ورودی نامعتبر
 6. شمارۀ همراه یکی از والدین دانش آموز(*)
  ورودی نامعتبر
 7. مقطع تحصیلی(*)  ورودی نامعتبر
 8. نام آموزشگاه(*)
  ورودی نامعتبر
  لطفاً در صورتی که در کلاس های زیست شناسی دکتر پولکی شرکت دارید آموزشگاه خود را انتخاب کنید. در غیراینصورت گزینه داوطلب آزاد را انتخاب نمایید.
 9. ایمیل
  ورودی نامعتبر
 10. تصویر امنیتی(*)
  تصویر امنیتی
    تازه کردنورودی نامعتبر