گروه آموزشی مشاوره ای هفت

 

پاسخنامه کتاب ها و جزوات

شما می توانید در این قسمت از سایت و نیز با عضویت در کانال تلگرام گام هفت، پاسخنامه تشریحی جاخالی ها و مسایل کتاب ها و جزوات گام هفت را دریافت کنید. 

 دریافت  پاسخنامه ها از سایت  

ورود به کانال تلگرام گام هفت  

   

نکات مشاوره ای کارآمد

    به زودی

 

برنامه آزمون ها | نفرات برتر آزمون ها

 

مبحث آزمون   تاریخ برگزاری   نفرات برتر آزمون  
 نام و نام خانوادگی رتبه درصد | تراز
فصول 1 ، 2 ، 3 و 8 سال دوم       1396/9/24  ملیکا ملکشاهی  1   60 | 12363 
 نیکو گراوند
 کوثر محمدی  3  58.1 | 12077
 کوثر محمودی  4  57.14 | 11933
 فرحناز احمدی  5  54.29 | 11504
 کیمیا عبدی   6   44.76 | 10072 
صبا محمدی
نغمه حاضری  8 40.95 | 9499
زینب اکشته  9 40 | 9356
صدف حسرتی 10 39.05 | 9213
  مباحث آزمون قبل + فصول 1 و 2 پیش دانشگاهی  1396/11/13       
فصول 5 ، 6 ، 7 و 8 سال سوم + فصل 5 پیش دانشگاهی         
مباحث آزمونهای قبل + فصول 3 ، 4 ، 6 و 7 پیش دانشگاهی         
فصول 8 ، 9 ، 10 و 11 پیش دانشگاهی        
 فصول 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 11 سال سوم        
کل سال دوم        
آزمون گیاهی         
 آزمون جامع اول